Mursten

Først mine oprindelige betragtninger over mursten:

I Danmark anvendes et standardmål på 228x108x54 mm (lxbxh).
På tegnebrædtet benytter man et modulmål på 60 mm.
En murpille er (x * 60 mm) - 12 mm
Et murhul   er (x * 60 mm) + 12 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------
1/4 sten =  48 mm + 12 mm fuge dvs  60 mm - H0: 0.55 mm + 0.14 mm = 0.69 mm (petring)
1/2 sten = 108 mm + 12 mm fuge dvs 120 mm - H0: 1.24 mm + 0.14 mm = 1.38 mm (kop)
3/4 sten = 168 mm + 12 mm fuge dvs 180 mm - H0: 1.93 mm + 0.14 mm = 2.07 mm (trekvarter)
1/1 sten = 228 mm + 12 mm fuge dvs 240 mm - H0: 2.62 mm + 0.14 mm = 2.76 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------
Der opmures med en skiftehøjde med 3 skifter på 200 mm: 3*54 mm sten plus 3*12.67 mm fuge.
I H0 bliver det: 3*0.627 mm + 3*0.14 mm = 2.30 mm - et skifte incl fuge = 0.767 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------
Der printes med en lagtykkelse på 0.04 mm.
Lagtykkelsen skal gå op i sten og vandret fuge.
Et skifte incl fuge kan sættes til 0.80 mm, hvilket for 3 skifter svarer til 20.88 cm i 1:1
eller
Et skifte incl fuge kan sættes til 0.76 mm, hvilket for 3 skifter svarer til 19.84 cm i 1:1
Fordelt på sten 0.60 mm og fuge 0.16 mm
eller
Fordelt på sten 0.56 mm og fuge 0.20 mm
eller
Fordelt på sten 0.44 mm og fuge 0.32 mm
Sidstnævnte blev valgt aht printeren, fordi plasticen "flyder lidt ud", så den vandrette fuge i virkeligheden bliver smallere.
-------------------------------------------------------------------------------------------
En halvstensmur er 108 mm tyk - i H0 er det 1.24 mm
Fugedybden er 10 mm - den sættes til 12 mm aht maling af fuge - i H0 er det 0.14 mm
Væggene konstrueres som en plade, der er i plan med bunden af fugen.
Herpå sættes de murstensskaller, der stikker frem foran fugen.
Pladens tykkelse bliver da 1.24 mm - 0.14 mm (fuge) = 1.1 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------

Murstensvægge skal printes stående, da printerens dyse er for grov til at kunne printe stenene og fugerne, hvis væggen ligger ned. Printerens opløsning er meget bedre i det lodrette plan.

Men så kom jeg på andre tanker:

Print af en gavlvæg til remisen viste sig at køre i over et døgn!

Hvis man nu forøgede lagtykkelsen til 0.06 mm, ville antallet af lag i modellen kun være 2/3, dvs at printtiden ville blive nedsat med 1/3!

Hvis lagtykkelsen skal gå op i sten og vandret fuge, må et skifte incl fuge forøges til 0.78 mm, hvilket for 3 skifter svarer til 20.34 cm i 1:1. At murstenene er 1.7 % for høje er der ikke en kat, der opdager...

De 0.78 mm kan fordeles på sten 0.48 mm og fuge 0.30 mm

Jeg har endnu (maj 2018) ikke prøvet den nye tanke af - jeg gad ikke tilrette modellerne!

Murstens-generator

Det blev meget tidligt klart, at det var håbløst at beregne alle murstenene manuelt (en remisegavl indeholder over 1000 mursten!)

Så jeg skrev et program, der som input har koordinaterne på 2 modstående hjørner af et stykke mur. På et sekund eller to har programmet udregnet koordinaterne for alle murstenene og lavet et script, som jeg så kan tilrette (indsætte bindingsværk og udskære til vinduer).

Heldigvis er alle mål defineret som konstanter forrest i programmet, så en ændring af skiftehøjden er let at lave.