Taarbæk Skole

Taarbæk Skole, der ligger på kanten af Taarbæk Havn er en statelig bygning. I korrekt H0 bliver den ca 33 cm bred, 23 cm dyb og 25 cm høj. Det overstiger min printers formåen, så jeg har delt modellen op.

Jeg er så heldig, at Taarbæk Skole består af tre ensartede enheder. Og samlingen mellem disse kan sløres med nedløbsrørene! Kælderetagen printes ligeledes i tre dele for sig.

Printet trækker ellers tænder ud: Den venstreste trediedel (uden kælderetage) printede i 38 1/2 time, og midterdelen kunne klares på kun 31 timer og et kvarter. Jeg gætter på, at print af den samlede skole kommer til at køre en 8 døgns tid! Så er der bare at håbe, at der ikke kommer en strømafbrydelse - eller plastic'en løber tør. For så er det forfra...

Jeg benytter her 0.40 mm dysen og en lagtykkelse på 0.1 mm.

Status primo marts 2019